We hebben één van de laatste bestuursv…

We hebben één van de laatste bestuursvergaderingen in de huidige structuur. Door de groei van de organisatie gaan we dingen anders indelen. Meer onderverdelingen, minder mensen in één vergadering. Dat komt de bestuurbaarheid ten goede.