De laatste wijk is aan de beurt. Belfort…

De laatste wijk is aan de beurt. Belfort. Spullen ophalen voor de rommelmarkt.