In deze geluidswagen die we geleend hebb…

In deze geluidswagen die we geleend hebben van de Amerikanen kunnen we heel Zuid-Limburg afluisteren. #cdopname