IN MEMORIAM: MAX BEEKWILDER

Op vrijdag 26 januari is op 82-jarige leeftijd ons lid van verdienste, Max Beekwilder, overleden.

Max was in de beginjaren klaroenblazer en daarmee een lid van de “eerste uren”. In het begin van de jaren negentig is hij weer actief geworden en wel op diverse fronten. Gedurende vele decennia tot zeer recentelijk was hij de penningmeester van onze nevenstichting en verder zeer actief in het Bandcomité. In zijn werkzame leven had hij een Assurantiekantoor. Na deze fase werd hij onze handige “klusjesman” in het oude gebouw, waar hij zich bezighield met behangen, schilderen, barwerk en allerlei andere kleine werkzaamheden. In erkenning van zijn toewijding werd hij in 2008 benoemd tot lid van verdienste. Het woord ‘dienstbaar’ past zeker bij Max en zijn vrouw Marianne. Zijn prominente rol bij onze jaarlijkse Fancy Fair, met de dames van Max, is dan ook onvergetelijk. Hoewel Max doorgaans bescheiden op de achtergrond bleef, had hij zeker een uitgesproken mening.

De laatste jaren was zijn gezondheid broos geworden maar dat liet onverlet dat hij het wel en wee van de Band bleef volgen. Op zijn tachtigste verjaardag was hij aanwezig en hebben wij hem geëerd en een voorproefje van de huidige show laten horen. Wij zijn Max dankbaar voor de vele jaren van trouw aan onze vereniging. Wij verliezen dan ook een vriend met een groot Bandhart. 

We wensen iedereen die Max dierbaar was veel sterkte toe!

Leden en bestuur van de Maastrichtse Verkennersband

Op de foto staat Max als tweede van rechts.