Mattie Garnier koninklijk onderscheiden

[FOTO’S] Afgelopen donderdag is voorzitter Mattie Garnier benoemd tot lid in orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. Mattie werd onderscheiden voor zijn decenia-lange inzet voor onze vereniging. Ook zijn werk als jurylid voor o.a. het OLS en zijn rol als penningmeester van de Intocht St. Nicolaas in Maastricht werd niet vergeten.

De reden achter de toevoeging ‘met de zwaarden’ is het feit dat Mattie officier bij de landmacht is in de rang van Majoor. Mattie Garnier kwam begin jaren ’70 bij de club in de rol van exercitieinstructeur. Hij groeide door naar ‘het gezicht van de club’ in de rol als tamboer-maitre. Sinds begin jaren ’90 is hij voorzitter van de MVB. Een man met hart voor de MVB en toonbeeld van onvoorwaardelijke inzet en loyaliteit. Logisch dat het niet uit kon blijven dat hij voor al dit werk in het zonnetje gezet werd. We feliciteren Mattie van harte en hopen dat hij nog lang bij ons blijft om onze club de toekomst in te leiden.
We danken fotografe Wanna Boertien voor de professionele foto’s.