Veterans Day Parade 2011

During our New Year’s reception we launched the intentions to attend the 2011 New York Veterans Day Parade. A lot of work still has to be done and plans are not definitive as the trip has to be organized and financed by both the Dutch and American side. We’re optimistic as both parties have agreed to go for it. A final decision will be made later this year.

Tijdens de nieuwjaarsborrel hebben we onze plannen gelanceerd om dit jaar mee te doen aan New York Veteran’s Day Parade.  Er moet nog veel gebeuren aangezien de plannen niet definitief zijn en de trip georganiseerd en gefinancierd moet worden vanuit Nederland en Amerika. We zijn optimistisch, beide partijen hebben uitgesproken er voor te gaan. Later in het jaar wordt er een definitief besluit genomen.