Adie Jacques Heetman

Op dinsdagmiddag 22 maart is ons Erelid Jacques Heetman in de respectabele leeftijd van negentig jaar overleden.
Jacques was een bekende Maastrichtenaar en bekende stem in vele huiskamers.

Buiten zijn werkzaamheden was Jacques zeer actief en betrokken bij het verenigingsleven. De MVB was daar eentje van.
Wij gedenken een ware vrund vaan de Band.
Dat hij moge ruste in vrede.

Als verslaggever van Radio zuid (nu L1) was hij een begrip. Vele ouderen zullen zich zeker herinneren: hier is dan Maastricht, dit klonk altijd in Avro’s sportprogramma waar de voetbalwedstrijden werden beschouwd. Daarnaast was hij vele jaren de stem van het WMC, hij presenteerde niet alleen de mars- en showwedstrijden maar ook de concertwedstrijden.