Afscheid dirigent MVB

Op woensdagavond 23 maart hebben wij afscheid genomen van Ramon Kusters, hij was sinds 1
augustus 2002 als dirigent aan de Show- and Marchingband MVB verbonden. De laatste jaren was hij
tevens dirigent van Jong MVB.

Wij zijn Ramon dan ook zeer erkentelijk voor de vele jaren van grote inzet en betrokkenheid. Wij
wensen Ramon samen met zijn gezin een goede toekomst en veel succes in zijn verdere muzikale
loopbaan.

Samen kijken wij terug op geweldige jaren waarin de Band onder zijn leiding grote muzikale stappen
heeft gezet. Veel veranderingen zijn door hem op gang gebracht waaronder de vorming in het
algemeen en de opleidingen in het bijzonder. Meerdere leden zijn door hem persoonlijk opgeleid.
Memorabel zijn de vele optredens, WMC’s en buitenlandse reizen naar Engeland, Ierland, Italië,
Frankrijk, Duitsland en Amerika.