Steun de opleidingen van de Maastrichtse Verkennersband
Please support the eduction of our youth members

We hebben €3500 opgehaald. Dank aan iedereen die gedoneerd heeft. Hiermee kunnen onze opleidingen die jaar gewoon doorgaan en dat is een hele geruststelling. Natuurlijk kun je nog steeds doneren en kunnen we donaties hartstikke goed gebruiken, want ondanks alles moeten we dit jaar toch fors bezuinigen. Dus, als je het kan missen, doneer dan wat. Het komt goed terecht en we laten je ook weten wat we met de donaties kunnen realiseren.

We have reached our goal of €3500. A huge thank you to everyone who has made a donation. This allows us to continue the musical education of our youngsters for this year. Of course you can still make a donation, because in spite of all these fresh donations we still will have to cut in costs this year, so any donation is more than welcome. So if you can miss it, please donate something. It will be money well spent anyhow. We will let you know how we use your donation and what we can realize with your help.

Percentage doel bereikt/Percentage funded
0%

Totaal opgehaald € 3500 van € 3500
Maar je kunt nog steeds doneren en ons verder helpen.

Bedrag

Extra info

Jouw gegevens worden met niemand anders gedeeld.
Wij gebruiken volledig ons eigen platform. Je kunt anoniem doneren als je dat wilt.

Your information will not be shared with anyone!

Jouw steun is hard nodig! | Your help is needed!

De coronacrisis heeft er bij de Band flink in gehakt. Normaal gesproken betalen we met de vergoedingen, die we voor onze optredens krijgen, de opleidingen van meer dan 35 kinderen op instrument en ook nog eens de lessen van bijna 50 kleuters. Omdat er dit jaar geen enkel evenement meer plaats vindt in onze sector, zijn nagenoeg alle inkomsten weggevallen. De afgelopen jaren hebben we al onze financiële reserves gebruikt voor het nieuwe clubgebouw, welk nog altijd niet af is. Daardoor kunnen we deze financiële klap niet opvangen.

Door het gebrek aan financiële middelen dreigt de kwaliteit en de toekomst van de Band in gevaar te komen. De opleidingen moeten door kunnen gaan zodat de Band de Band kan blijven.

Om dit te kunnen doen, vragen we jou om een donatie. We willen een bedrag van 3500 inzamelen. Hierdoor krijgt de Band financiële ademruimte en kunnen onze leerlingen nog steeds groeien. Zorg jij dat de kwaliteit en toekomst van de Band gewaarborgd blijft?
Steun ons alsjeblieft met een vrijwillige donatie. Groot of klein, we zijn overal blij mee.

Dankjewel!

Veelgestelde vragen

Ja, absoluut. Onze volledige website is versleuteld en de betalingen worden afgehandeld door Mollie. Deze betaalprovider wordt door een groot deel van de Nederlandse webshops gebruikt. Ook de verbinding met Mollie is volledig versleuteld. De gegevens worden met niemand anders gedeeld. De informatie die we van jou krijgen gebruiken we alleen om bijvoorbeeld mislukte transacties op te volgen.

Ja! Show- and Marchingbands krijgen over het algemeen betaald voor hun optredens tijdens evenementen, parades en taptoes. Hiermee worden opleidingen bekostigd, gegeven door professionele muziekdocenten in onze eigen muziekschool. Daardoor kunnen we ons volledig focussen op ons artistieke product en hoeven we maar weinig nevenactiviteiten te ontplooien, dat komt de kwaliteit ten goede. Bovendien zijn we hiermee een stuk goedkoper dan een reguliere muziekschool en daardoor blijft onze club toegankelijk voor kinderen uit alle lagen van de bevolking. Nu er geen evenementen mogen plaats vinden, zijn deze inkomsten helemaal weg gevallen. Een harmonie of een fanfare kan wellicht nog oud papier op halen of andere dingen doen waarmee toch iets van geld in de clubkas komt. Wij kunnen dat niet, simpelweg omdat dit in het verleden geen noodzaak was. Dit nu alsnog opstarten is niet mogelijk omwille van 101 praktische redenen.

Jazeker. We hebben gesneden waar we konden, maar op een gegeven moment is een ondergrens bereikt. Wanneer je onder deze grens in duikt, dan gaat dit ten koste van de kwaliteit van de band. Dat trachten we met deze campagne te voorkomen. Met jouw hulp gaat dat zeker lukken.

Nee, dat gaat niet. Onze club zou voor heel wat kinderen onbetaalbaar worden. We willen dat de Band toegankelijk blijft voor iedereen. Ongeacht het inkomen van je ouders.

Dat klopt, maar dat dekt slechts een klein gedeelte van onze opleidingskosten af. De rest moeten we zelf ophoesten.

Dat klopt, we verwerken eerst je donatie en twee keer per dag passen we het bedrag aan. Dank voor je steun!

Donatie overmaken?
Using wire transfer

Als je liever geld overmaakt in plaats van via onze website, maak dan je donatie over op NL02SNSB0858381737 ten name van Maastrichtse Verkennersband. BIC: SNSBNL2A

If you’d rather use wire transfer, please use the IBAN and BIC above.