Jong MVB is in 1998 opgericht als kweekvijver en tussenhaven van de Show- and Marchingband MVB. Daarnaast is Jong MVB de jongere kopie van het grote orkest. Uniformering en instrumentarium zijn hetzelfde. De leden van Jong MVB zijn tussen de 8 en de 15 jaar oud.

Ontwikkeling

De Jong MVB-er ontwikkelt zich tot de muzikant die hij/zij gaat worden. Om kwaliteit te garanderen hanteren we landelijke normen zoals die zijn omschreven door kunstfactor (voorheen Unisono). Ongeveer iedere twee jaar doen al onze leden hun Hafa Examen (A t/m D).
Voor de junioren wordt Hafa A niveau nagestreefd, de nieuwe leden van Jong MVB dienen dit niveau zo snel mogelijk te halen.

Optredens

De optredens zijn van dezelfde aard als die van de senioren; parades shows, serenades…
Ook voor Jong MVB geldt dat er regelmatig iets ter ontspanning gedaan wordt zoals bioscoop, danceparty, het jaarlijkse bivak en natuurlijk de jaarlijkse voorspeeldag!

Instrumentarium

Het instrumentarium omvat trompetten, trombones, tuba’s, sousafoon(s), dwarsfluiten, saxofoons, trommen en een complete slagwerkgroep. Net als de show -and marchingband staat Jong MVB onder leiding van Dennis Close en de slagwerkers staan onder leiding van William Daelemans. Het ledenaantal van de junioren is momenteel ongeveer 25 leden.
Dat Jong MVB een succesformule is blijkt onder andere uit resultaten:

  • Show: K3-naline (R. Spons), 85 punten (1e prijs)
  • Mars: At Once (R. Balfoort) en Royal Salute (R.Waterer), 87 punten (1e prijs)