In Memoriam: Paul Lardinois

Wij ontvingen het droevige bericht dat op 24 mei Paul Lardinois, oud districtscommissaris van de Katholieke verkennersbeweging, is overleden. Duizenden jongeren zijn in de jaren door hem geïnstalleerd als lid van de beweging, waaronder onze huidige voorzitter. Daarnaast heeft hij samen met zijn vrouw Marie-José decennia lang het beheer gehad over de scoutschop aan het Orleansplein. Het oude devies van de Verkennerij: dienstbaarheid, had hij hoog in het vaandel staan. Niet alleen voor de Verkennerij maar ook voor de voormalige Sint Lambertusparochie. Voor zijn levenslange inzet als vrijwilliger op vele fronten is hij onderscheiden met de Orde van oranje Nassau en de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

Paul was een bescheiden en rustig mens, die net als velen van zijn generatie, de oorlogsjaren heeft meegedragen. In de expositie van de populaire musical soldaat van Oranje is een deel aan hem gewijd, de centrale vraag is: welke keuze de bezoeker zou maken onder druk van de oorlog na het lezen van Pauls verhaal.

Vanaf onze oprichting is Paul een vriend van de Band geweest en een aantal jaren geleden hebben wij hem een serenade gaan brengen voor zijn gouden huwelijk. Dit was een heel bijzonder moment omdat de Band vijftig jaar eerder ook zijn bruiloft had opgeluisterd.

Paul heeft nog een keer volop mogen genieten van de Band tijdens ons jubileum concert in december 2013. Wij danken Paul voor zijn levenslange vriendschap met ons en wensen hem zijn rust toe en de familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

De Mestreechse Verkennersband