De Maastrichtse Verkennersband leidt haar eigen leden op om ze doelgericht voor de show –and marchingband klaar te stomen.
De opleiding gebeurt in onze eigen mini-muziekschool. Om de kwaliteit te garanderen hanteren we de landelijke normen van Unisono, officiële examens.
Gedurende het hele traject wordt de leerling aan de hand van leerdoelen gemonitord. Deze leerdoelen zijn vastgelegd in tijd en dienen behaald te worden binnen de gestelde termijn. De leerdoelen zijn zodanig geformuleerd dat ze, mits er thuis geoefend wordt, voor iedereen haalbaar zijn. De leerdoelen zijn steeds per blok van 10 weken vastgelegd en de voortgang wordt altijd gerapporteerd aan de ouders. De ouders, docent en opleidingscoördinator hebben van week tot week inzicht in de voortgang middels ons leerlingenvolgsysteem GOLD LVS en bevindt zich volledig in de cloud.

De lessen worden gegeven door conservatorium-opgeleide vakdocenten.

Hoe komt de opleiding tot stand?

Wij vinden het belangrijk dat een leerling, kind of volwassen, direct speelplezier kan ervaren. Wij combineren dus altijd de theorie met de praktijk. Bij ons geen lange solfègetrajecten. Alles wordt spelenderwijs aangeleerd tijdens wekelijkse privélessen van 20 minuten. Na ca. een half jaar gaat de leerling meespelen bij Mini MVB om zo het samen spelen in een groep te beoefenen. Ca. 2 jaar na de start begint de leerling met zijn/haar stage bij Jong MVB om na ongeveer een half jaar definitief toe te treden. U dient er vanuit te gaan dat uw kind 2 contactmomenten per week zal hebben. Ieder lid krijgt daarnaast les in basisexercitie en showtechnieken.

Voor volwassenen geldt een versneld traject met lesstof op maat.

Toetreding tot Jong MVB: het doel!

Wanneer een leerling klaar is voor Jong MVB komen de echte optredens om de hoek kijken. Soms kan de repetitiedruk hoger worden als we aan iets nieuws werken of mee gaan doen aan een wedstrijd. We zullen dan altijd in overleg met de opleidingscoördinator en docenten kijken hoe we ergens anders de druk kunnen verlagen.

Wat zijn de kosten?
Voor leden in opleiding is de contributie 17 euro per maand. Hiervoor krijg je van ons :

  • wekelijkse les van een professional
  • lesmateriaal
  • instrument in bruikleen
  • uniform

De Maastrichtse Verkennersband is een relatief goedkope vereniging. We proberen de contributie zo laag mogelijk te houden.
Wel vragen we van de ouders af en toe hulp bij activiteiten, ze hebben er immers zelf profijt van, want op die manier kunnen we de kosten drukken.

Let op: voor kinderen uit gezinnen met een lage financiële draagkracht zijn speciale subsidies beschikbaar. Dit betekent dat uw kind gewoon lid kan worden en de gemeente het lidmaatschap, opleiding en instrument aan de Band betaalt. Indien u hierbij hulp wenst dient ons hiervoor een bericht te sturen. Uw verzoek wordt vertrouwelijk behandeld en alleen de penningmeester is van uw situatie op de hoogte.