7 personen houden de hoofdverantwoordelijkheden binnen onze club en onder elke persoon vallen bestuursgroepen met daarin meerdere personen. Sommige personen nemen deel in meerdere bestuursgroepen in een beslissende of adviserende rol.

Samenstelling bestuur MVB

  1. Mattie Garnier – Voorzitter – voorzitter@mvbmaastricht.nl
  2. George Penders – Secretaris – secretaris@mvbmaastricht.nl
  3. Joeri Bergers – Penningmeester – penningmeester@mvbmaastricht.nl
   Robert Goossens
   – 2de Penningmeester – robert.goossens@mvbmaastricht.nl
  4. Kim Poolmans – Werving & Opleiding – kim.poolmans@mvbmaastricht.nl
  5. Dennis Thomissen– Jong MVB – dennis.thomissen@mvbmaastricht.nl
  6. Maurice Garnier – MVB – mvb@mvbmaastricht.nl
  7. Paul Linthuis – Bandcomité – paul.linthuis@mvbmaastricht.nl

Bestuursadviseur