Bent u al “Vrund vaan de Band”?

Het doel van de “vrun vaan de band” om jaarlijks een of meerdere muziekinstrumenten, namens de vrun, aan te bieden aan de band.
Jaarlijks zal aan de vrun vaan de band, een financieel overzicht
van de bijdrages gegeven worden.

De Maastrichtse Verkennersband is een bloeiende jongerenvereniging. De vereniging heeft twee orkesten en leidt haar eigen jeugd op, samen met docenten die zijn afgestudeerd aan het conservatorium.

Om de drempel laag te houden is de contributie bescheiden en krijgen alle leden van de band een muziekinstrument in bruikleen.

Momenteel zijn er veel jongeren in opleiding en die groep groeit snel. Voor de band betekent dit dus extra kosten voor de aanschaf van muziekinstrumenten. Vandaar deze oproep. Word “Vrund vaan de Verkennersband” en steun ons met minimaal € 2,00 per maand.

Hoe kunt u “Vrund” worden?

U kunt vrund worden door maandelijks via een automatisch betaling € 2,00 over te maken, natuurlijk mag dit ook meer zijn.

Het rekeningnummer is:

13.13.68.435 op naam van Stg. Scouting Muziek Activiteiten Maastricht, o.v.v. van Vrund vaan de Verkennersband.

Heeft u vragen of ideeen? Dan kunt u natuurlijk altijd bellen met:

of  u stuurt een email: vrund@mvbmaastricht.nl