Vanmorgen ontving Pie Coenen uit handen van wethouders Frans Bastiaens de vrijwilligersprijs “Sterren van Maastricht” sector cultuur. Pie is door de Band voorgedragen omwille van zijn uitzonderlijke inzet voor M6, ons nieuwe clubgebouw. Hij is tevens in klein gezelschap benoemd tot ere-bestuurslid. Een eer die maar zeer weinig mensen in het verleden ten deel is gevallen. Pie besloot de geldsom die verbonden is aan de prijs te doneren aan de band. Iets dat we heel hard kunnen gebruiken. We zijn Pie zeer dankbaar.
Onderstaande is de tekst zoals onze voorzitter deze voorlas:

Op 27 november 1941 komt een Britse bom van het type Blockbuster door een foute inschatting van de bemanning, terecht op huizen aan Gildenweg in Maastricht. Het resultaat: 24 doden en 120 gewonden. Een paar honderd meter verderop vliegt in de Sint Nicolaasstraat een zesjarig jongetje als gevolg van de luchtverplaatsing door de gang van het ouderlijk huis …

Op 7 november 2015, tijdens de presentatie van onze bouwplannen voor het nieuwe verenigingsgebouw M6, is een onbekende bejaarde meneer aanwezig. Hij stelt kritische vragen en merkt op dat hij wel een handje wil helpen wanneer wij dat op prijs stellen.

Zes jaar later kennen wij deze “reus” als onze eerst aangewezen “ingenieur”. Zijn eretitel zonder precedent. Rioleringen leggen, betonmatten vlechten, elektriciteit aansluiten, bomen zagen, poep scheppen en berekeningen maken. Hij speelt altijd de “devil’s advocate” om de anderen scherp te houden op het vlak van planning en voortgang. Hij neemt nooit iets voor lief. Blijft goed nadenken. Hij is volhardend en verzaakt geen week. Ook niet bij persoonlijke tegenslagen. Een lichtend voorbeeld voor mensen, en jongeren in het bijzonder. “Hoe groot de tegenslag in het leven ook is, maak er iets van en dien de samenleving”. Een oud-verkenner pur sang.

Zo maar een paar anekdotes … Na een zaterdag vies, vermoeiend en vuil werk op M6 deelt hij mede: “Ik moet mij haasten, want ik moet nog 40 kg frieten gaan bakken bij de watersportvereniging”. Tijdens een optreden met zomerse temperaturen in Luxemburg stond hij plots op ons opstelpunt en nadat de eerste tonen klonken, liep hij met een bolderkar vol waterflessen voor de Band uit. Op enig moment zei onze Bandleider tegen mij: “Ik heb mijn opa nooit gekend, maar als ik had mogen kiezen, dan was hij het geweest”. Keer op keer verbaast hij ons met de, voor zijn leeftijd, uitzonderlijk goede conditie waarin hij verkeert.

Over zijn lange leven is ongetwijfeld veel meer te zeggen, maar wij twijfelen er niet aan dat hetgeen wij de afgelopen zes jaren beleefden, een blauwdruk is van de wijze waarop hij in het leven staat. Het is voor ons als MVB dan ook een grote eer dat Pie Coenen deel uit maakt van onze bandfamilie en de winnaar is van de vrijwilligersprijs 2021 categorie cultuur van Gemeente Maastricht. Pie neemt op zaterdag 29 mei 2021 de prijs in ontvangst. Om mede te onderstrepen hoe trots en dankbaar we zijn, heeft het bestuur van de Maastrichtse Verkennersband besloten Pie Coenen voor zijn verdiensten te belonen met een eer die slechts weinigen ten deel valt, en hem te benoemen tot erebestuurslid van de Maastrichtse Verkennersband.

We hopen nog jaren in goede gezondheid te mogen rekenen op zijn inzet, gezelschap en wijsheid. Van harte gefeliciteerd!

Mattie Garnier
voorzitter MVB